263/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1326/1997) 1 §:n 1 momentin 2, 5, 7 ja 8 kohta, 2 §:n johdantokappale ja 4 § seuraavasti:

1 §

Eläkesäätiölain (1774/1995) 48 a §:ssä tarkoitettuun toimintapääomaan luetaan:


2) kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 15 §:ssä tarkoitetut vapaaehtoiset varaukset;


5) sellaisia takauksia ja vakuuksia, jotka eläkesäätiön eläkevastuun katteesta annetun asetuksen (1137/1998) mukaan voidaan hyväksyä työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön velkasitoumusten yhteydessä eläkevastuun katteeksi;


7) eläkesäätiön hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella enintään viisi prosenttia työnantajan palkkasummasta, joka on työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla ministeriön vahvistamien perusteiden mukaisen vuosimaksun perusteena;

8) eläkesäätiön hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella muut 1―7 kohdassa mainittuihin eriin rinnastettavat erät.


2 §

Toimintapääomasta vähennetään sen mukaan kuin Vakuutusvalvontavirasto tarkemmin päättää:


4 §

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta. Asianomainen ministeriö voi määrätä, että 1 §:n 1 momentin 4 kohtaa ja 2 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovellettaessa työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön tietyt varat arvostetaan niiden käyvästä arvosta poikkeavasti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.