240/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kasvinjalostustoiminnan edistämisestä 8 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (896/1977) 7 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1321/1993, seuraavasti:

7 §

Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitetusta määrärahasta suoritetaan muille kasvinjalostajille kuin Kasvinjalostuslaitokselle kasvinjalostustukea määrä, joka vastaa jalostajan kehittämien lajikkeiden osalta kannettujen maksujen määrää. Kasvinjalostustukea suoritetaan myös ulkomaiselle kasvinjalostajalle.

Se osa määrärahasta, jota ei käytetä 1 momentin mukaisesti, käytetään kotimaisen kasvinjalostustoiminnan edistämiseen ja siihen liittyvään tutkimukseen. Asianomainen ministeriö voi päättää, että kotimaisesta lajikkeesta perittyä kasvinjalostusmaksua, jota ei tulouteta lajikkeen jalostajalle, saadaan käyttää lajikkeen markkinointia tukeviin järjestelyihin, jos sitä on pidettävä yleisen edun mukaisena.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1999.

HE 245/1998
MmVM 17/1998
EV 266/1998

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.