217/1999

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1999

Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut 10 päivänä joulukuuta 1998 antamansa päätöksen (941/1998) 12 §:n 1 ja 3 momentin ja 13 §:n 1 ja 2 momentin seuraavasti:

12 §
Eläinkohtaiset tuet

Eläinkohtaisia tukia maksetaan tuottajan hallinnassa tuen määräytymisajankohtana olleiden kotieläinten lukumäärien perusteella. Tuen määräytymisajankohdista päättää maa- ja metsätalousministeriö. Jos eläinten lukumäärä tuen määräytymisajankohtana on tilapäisesti alentunut tulipalon, eläintaudin tai muun vastaavan tuottajasta riippumattoman syyn takia, voidaan tukea laskettaessa käyttää maa- ja metsätalousministeriön tarkemmin määräämin perustein tuen määräytymisajankohtana vakiintunutta eläinmäärää, edellyttäen, että tuotanto on jatkuvaa.


Tukea maksetaan eläintä kohti enintään seuraavasti:

Alueet A ja B Alue C
mk mk
emolehmät 437 200
emakot 1 140 207
broileriemot 41,80 15,30
kalkkuna-, hanhi- ja ankkaemot 47,30 20,90
tarhatut fasaani- ja sorsaemot 34,10 20,90
vuohet maidontuotantoon 1 142 485

13 §
Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet

Eläinyksikköä kohti maksettavia tukia maksetaan tuottajan hallinnassa tuen määräytymisajankohtana olleiden kotieläinten lukumäärien perusteella. Tuen määräytymisajankohdista päättää maa- ja metsätalousministeriö.

Sonnien tuki määräytyy tilalla 1.1.―30.6.1999 olleiden sonnien keskimääräisen lukumäärän perusteella. Sonnien tuen perusteena oleva keskimääräinen lukumäärä perustuu laskelmaan, jonka Maatalouden Laskentakeskus Oy tekee tuottajan eläintunnisterekisteriin ilmoittamien tietojen perusteella. Tuottaja on velvollinen tarkistamaan laskelman lähtötiedot ja tarvittaessa ilmoittamaan korjaukset Maatalouden Laskentakeskukseen tarkennetun laskelman tekoa varten.Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 1999.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.