185/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Asetus liikennevakuutusasetuksen 3 a ja 7 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan 17 päivänä heinäkuuta 1959 annetun liikennevakuutusasetuksen (324/1959) 3 a §:n 2 momentti sekä 7 §:n 1 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1603/1995, seuraavasti:

3 a §

Vakuutus on irtisanottava kirjallisesti, ja irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta. Jos irtisanottu vakuutus koskee rekisteröintivelvollisuuden alaista ajoneuvoa, irtisanomisen katsotaan kuitenkin rauenneen, jollei seitsemän päivän kuluessa vakuutuksen päättymisestä ole toimitettu todistusta uuden vakuutuksen ottamisesta. Todistus on toimitettava ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen (1598/1995) 2 §:n c kohdassa mainitulle rekisteröinnin suorittajalle, jäljempänä rekisteröinnin suorittaja.

7 §

Liikennevakuutuslain 15 §:n mukaisesti otetusta liikennevakuutuksesta on toimitetta- va rekisteriin merkittävien moottoriajoneuvojen osalta todistus rekisteröinnin suorittajalle.


Jollei moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutus ole ollut voimassa omistusoikeuden alkamispäivästä, rekisteröinnin suorittajan on ajoneuvoa rekisteröidessään lähetettävä siitä ilmoitus liikennevakuutuskeskukselle hyvikkeen määräämistä varten ajoneuvon vakuuttamatta olon ajalta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse lähettää, jos uuden vakuutuksen voimassaolo on alkanut seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkityn omistusoikeuden vaihtumisesta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.