183/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 16 päivänä elokuuta 1996 annetun asetuksen (632/1996) 15 § seuraavasti:

15 §
Ajoneuvon hyväksyminen

Asianomaisen ministeriön määräämät säiliöajoneuvot, irrotettavia säiliöitä kuljettavat ajoneuvot, monisäiliöajoneuvot, säiliökonttia kuljettavat ajoneuvot ja räjähteiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot on sen lisäksi, mitä katsastuksesta säädetään muualla, hyväksyttävä katsastuksessa vaarallisen aineen tai aineryhmän kuljetukseen sekä uusintakatsastettava vuosittain. Hyväksymisestä katsastuksessa on laadittava ministeriön määräysten mukainen hyväksymistodistus.

Edellä 1 momentissa ja ADR-sopimuksessa tarkoitetun ajoneuvon hyväksynnän myöntää ja mainitussa momentissa tarkoitetut katsastukset suorittaa Ajoneuvohallintokeskuksen valtuuttama katsastustoimipaikka, jolla on edellytykset mainittujen toimenpiteiden suorittamiseen. Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa valtuutuksen määräajaksi tai kokonaan, jos hyväksyntöjä ja katsastuksia ei suoriteta asianmukaisesti. Hyväksynnän myöntävältä ja katsastuksia suorittavalta henkilöltä edellytetään ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) 10 §:ssä tarkoitettu pätevyys.

Asianomaisen ministeriön määräämissä tapauksissa perusajoneuvon tulee olla tyyppihyväksytty. Tämän hyväksynnän ja ADR-sopimuksessa tarkoitetun tyyppihyväksynnän perusajoneuvolle myöntää Ajoneuvohallintokeskus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivän maaliskuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Katsastustoimipaikalla, jonka Ajoneuvohallintokeskus on ennen tämän asetuksen voimaantuloa valtuuttanut vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksynnän myöntämiseen ja katsastusten suorittamiseen, katsotaan asetuksen voimaan tullessa olevan edellytykset mainittujen toimenpiteiden suorittamiseen.

Henkilön katsotaan täyttävän 15 §:n 2 momentissa tarkoitetulle henkilölle säädetyt pätevyysvaatimukset, jos hän tämän asetuksen voimaan tullessa myöntää vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksyntöjä ja suorittaa tällaisten ajoneuvojen katsastuksia sekä osallistuu eri- koiskoulutuksen kertauskokeeseen siten kuin siitä asianomaisen ministeriön päätöksellä säädetään.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.