160/1999

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1999

Valtioneuvoston päätös maaseudun kehittämistoimenpiteiden tukemisesta Merenkurkku-MittSkandian, Pohjois-Kalotin sekä Suomen ja Ruotsin saariston INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa annetun valtioneuvoston päätöksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut maaseudun kehittämistoimenpiteiden tukemisesta Merenkurkku-MittSkandian, Pohjois-Kalotin sekä Suomen ja Ruotsin saariston INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa 13 päivänä marraskuuta 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen (1006/1997) 10 §:n seuraavasti:

10 §
Maksaminen

Avustuksen maksamista on haettava kirjallisesti. Avustus maksetaan vuosittain enintään kolmessa erässä toteutuneiden hyväksyttyjen kustannusten mukaan. Ennakkona voidaan kuitenkin maksaa enintään 50 % avustuksesta. Ensimmäinen erä ennakon jälkeen voidaan maksaa vasta, kun hakija on esittänyt selvityksen ennakkoa ja haettavaa erää vastaavista toteutuneista kustannuksista. Viimeinen erä maksetaan, kun tuettava toiminta on saatettu loppuun ja kun tuen saaja on toimittanut toiminnastaan ja varojen käytöstä riittävän selvityksen tukipäätöksen ehtojen mukaisesti.

Tuen saajan on haettava avustuksen maksamista viimeistään kahden kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Tätä päätöstä voidaan soveltaa myös niihin vireillä oleviin hakemuksiin, joihin rahoituspäätöstä ei ole annettu ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maaseutuneuvos
Eero Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.