157/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Asetus lääninhallitusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä helmikuuta 1997 annetun lääninhallitusasetuksen (120/1997) 6 §, 7 §:n 2 momentti, 8 ja 12 § sekä 13 §:n 2 momentti seuraavasti:

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) maaherralla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys hallintoon;

2) hallinto-osaston osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys hallintoon;

3) sosiaali- ja terveysosaston osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja hallintoon;

4) sivistysosaston osastopäälliköllä ja sivistysneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys sivistysosaston toimialaan ja hallintoon;

5) poliisiosaston osastopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystötutkinnon lisäksi poliisikoulutuksesta annetun asetuksen (1272/1997) 23 §:ssä tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintoon;

6) poliisiylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 23 §:ssä tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys poliisitoimeen:

7) lääninylikomisariolla poliisipäällystön tutkinto tai korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

8) kilpailu- ja kuluttajaosaston, liikenneosaston ja pelastusosaston osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen.

7 §
Virkojen täyttäminen

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu ministeriö nimittää lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston, sivistysosaston, poliisiosaston ja pelastusosaston osastopäällikön sekä sivistysneuvoksen.


8 §
Henkilöstön tehtävät

Osastopäälliköt johtavat toimialaansa ja vastaavat sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Osastopäällikköjen ohella myös muut esimiesasemassa olevat virkamiehet vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

12 §
Virkasyyte

Maaherraa ja poliisiosaston osastopäällikköä syytetään virkarikoksesta hovioikeudessa.

13 §
Ruotsinkielinen opetustoimi

Ruotsinkielisen yksikön päällikkönä toimivan sivistysneuvoksen tulee säädetyn suo-men kielen taidon lisäksi hallita täydellisesti ruotsin kieltä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.