36/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1999

Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä huhtikuuta 1995 kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen (576/1995) liitteeseen kuuluva luettelo oppiaineista, joiden syventävät opinnot ovat pääaineen asemassa eri yliopistoissa maisterin tutkintoon johtavassa koulutuksessa kasvatustieteellisellä alalla,

sellaisena kuin se on asetuksessa 276/1998, seuraavasti:

Luettelo
oppiaineista, joiden syventävät opinnot ovat pääaineen asemassa eri yliopistoissa maisterin tutkintoon johtavassa koulutuksessa kasvatustieteellisellä alalla
HY JoY JY LY OY TaY TY ÅA
Kasvatustiede x x x x x x x x
Aikuiskasvatus(tiede), aikuiskoulutus x x x x x
Erityispedagogiikka x x x x
Kasvatuspsykologia x x
Kasvatussosiologia x
Musiikkikasvatus x
Kotitaloustiede x x
Käsityökasvatus, käsityötiede, tekstiilityö x x x x

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.

Kun opiskelija on suorittanut kotitalouden opintonsa loppuun ennen tämän asetuksen voimaantuloa, opinnot voidaan merkitä tutkintotodistukseen kotitalouden opintoina myös tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.