19/1999

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1999

Valtiovarainministeriön päätös verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 1998 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriö on 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Verovuoden 1998 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän päätöksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 1998 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 38,19 %
Kunnallisveron osuus 52,24 %
Kirkollisveron osuus 3,27 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 6,30 %
3 §

Verovuodelta 1998 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 1997 toimitetussa verotuksessa vahvistettu kunnallisvero muutetaan kuntakohtaisiksi laskennallisiksi äyrimääriksi soveltamalla kunkin kunnan tuloveroprosenttia. Näin saatuja kuntakohtaisia äyrimääriä korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 1998 ja 1 päivän tammikuuta 1997 asukaslukujen suhde. Tällä tavoin korjattuihin äyrimääriin sovelletaan vuoden 1998 kunnan tuloveroprosenttia ja kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen äyrimääriin vuoden 1998 kirkollisveroäyrin hintaa.

4 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan tammikuussa 1999 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 1998 helmikuusta vuoden 1998 joulukuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1999

Ministeri
Jouko Skinnari

Vanhempi finanssisihteeri
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.