4/1999

Annettu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös jäätelöstä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee jäätelön ja jäätelöaineksen valmistusta, varastointia, kuljetusta ja myyntiä. Päätöksen 4 ja 8 §:n säännöksiä sovelletaan myös mehu- ja juomajäähän.

Tämän päätöksen koostumusta koskevat säännökset eivät koske muissa Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa tai ETA-sopimuksen solmineissa valtioissa laillisesti valmistettua tai kaupan pidettyä jäätelöä ja jäätelöainesta. Jos jäätelöä pidetään Suomessa kaupan kermajäätelön tai maitojäätelön nimellä, on kuitenkin noudatettava mitä jäljempänä 6 §:ssä säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan: jäätelöllä makeutettua jäädytettyä elintarviketta, joka on tehty rasva-proteiiniemulsiosta ja muista ainesosista ja joka on tarkoitettu nautittavaksi sellaisenaan tai osittain sulaneena; jäätelöaineksella seosta, josta sellaisenaan tai vettä lisäämällä sekä jäädyttämällä saadaan jäätelöä; pehmeäjäätelöllä jäätelöä, joka on valmista nautittavaksi jäätelöaineksen vaahdotuksen aikana tapahtuvan jäädyttämisen jälkeen ilman jäädytetyn seoksen karkaisua eli nopeaa jäähdyttämistä kylmemmäksi kuin -18 Celsius-astetta; sekä jäädyttämisellä jäätelön valmistukseen kuuluvaa, vaahdotuksen aikana tapahtuvaa jäädyttämistä ja jäädytetyn seoksen karkaisua.

3 §
Lisäaineet

Jäätelön ja jäätelöaineksen lisäaineiden käytössä on noudatettava, mitä elintarvikkeiden lisäaineista erikseen säädetään.

4 §
Pakkausmerkinnät

Valmiiksi pakatun jäätelön ja jäätelöaineksen pakkausmerkinnöissä ja muissa myynnin yhteydessä annettavissa tiedoissa on noudatettava, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä erikseen säädetään. Jäätelön pakkauksessa on sisällön määrä ilmoitettava painoyksiköin. Maitopohjaisten tuotteiden terveysmerkinnästä noudatetaan, mitä eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetussa laissa (1195/1996) tai sen nojalla säädetään.

Jäätelön pakkaukseen on merkittävä säilytysohje. Säilytysohjeesta tulee käydä ilmi, kuinka kauan valmiste säilyy pakastimen lämpötilassa (-18 Celsius-astetta) ja jääkaapin pakasteosassa (-6 Celsius-astetta). Tarvittaessa tulee ilmoittaa, kuinka kauan valmistetta on pidettävä huoneenlämmössä ennen tarjoilua.

Jäätelön annospakkaukseen voidaan jättää merkitsemättä säilytysohje sekä pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen (794/1991) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettu päiväysmerkintä ja 7 kohdassa tarkoitettu elintarvike-erän tunnus, jos mainitut merkinnät on tehty valmisteiden ryhmäpakkaukseen.

5 §
Jäätelön nimen muodostaminen

Jäätelön nimenä voidaan käyttää nimitystä jäätelö tai muuta tuotetta kuvaavaa nimitystä. Jäätelön nimeä voidaan täydentää tuotteen koostumusta, laatua tai käyttötarkoitusta kuvaavalla nimellä.

6 §
Kerma- ja maitojäätelö

Kermajäätelön ja maitojäätelön rasvan ja proteiinin tulee olla peräisin maidosta.

Kermajäätelöksi saa nimittää jäätelöä, jossa maitorasvaa on vähintään 8 ja maitoproteiinia vähintään 2,5 painoprosenttia ja kuiva-aineen kokonaismäärä vähintään 30 painoprosenttia.

Maitojäätelöksi saa nimittää jäätelöä, jossa maitorasvaa on vähintään 2,5 ja maitoproteiinia vähintään 2,5 painoprosenttia ja kuiva-aineen kokonaismäärä vähintään 26 painoprosenttia.

Lisäaineella makeutetussa kermajäätelössä tulee kuiva-aineen kokonaismäärän olla vähintään 24 ja maitojäätelössä vähintään 16 painoprosenttia.

Edellä 1 momentissa mainitut koostumusvaatimukset koskevat makeutettua rasvaproteiiniemulsiota sellaisenaan ilman muita valmistusaineita.

7 §
Jäätelön litrapaino

Jäätelön litrapainon tulee olla vähintään 475 grammaa.

8 §
Varastointi, kuljetus ja myynti

Jäätelön ja pakastetun jäätelöaineksen lämpötilan on oltava varastoinnin, kuljetuksen ja myynnin aikana vakaa ja sen on pysyttävä valmisteen kaikissa osissa -18 Celsius-asteessa tai sitä kylmempänä. Kuljetuksen aikana sallitaan kuitenkin lyhytaikainen muutos enintään -15 Celsius-asteeseen.

Välittömästi tarjoiltavaa jäätelöä saa säilyttää siten, että jäätelön lämpötila on -14 Celsius-astetta tai sitä kylmempi. Lämpimämmässä kuin -18 Celsius-asteessa säilytettyä jäätelöä ei saa uudelleen siirtää -18 Celsius-astetta kylmempään tilaan.

9 §
Pehmeäjäätelön valmistus ja myynti

Pehmeäjäätelöksi jäädytettävän seoksen saa valmistaa myyntipaikalla jäätelöaineksesta aikaisintaan yhtä tuntia ennen jäädyttämistä. Valmiin pehmeäjäätelön myynti on sallittua vain valmistuspäivänä.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.

Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 88/182/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti.

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Nuorempi hallitussihteeri
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.