Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Säädökset alkuperäisinä: 1999

1378/1999
Asetus kuntoutusraha-asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta
1377/1999
Asetus vammaistukiasetuksen 6 §:n muuttamisesta
1376/1999
Asetus perhe-eläkeasetuksen 3 §:n 2 momentin kumoamisesta
1375/1999
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
1374/1999
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1373/1999
Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta
1372/1999
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
1371/1999
Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta
1370/1999
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta
1369/1999
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
1368/1999
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1367/1999
Laki nimikirjalain 4 ja 9 §:n muuttamisesta
1366/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1365/1999
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
1364/1999
Valtioneuvoston päätös vuoden 1999 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
1363/1999
Valtioneuvoston päätös vuoden 1999 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista
1362/1999
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 15 §:n muuttamisesta
1361/1999
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1360/1999
Asetus yksityisiä työvoimapalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta
1359/1999
Asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa
1358/1999
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 2 000 toimitettavassa verotuksessa
1357/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus viljakasvien siementen sekä nurmi- ja rehukasvien siementen markkinoinnista annettujen päätöksien väliaikaisesta muuttamisesta
1356/1999
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1355/1999
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1354/1999
Asetus rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista
1353/1999
Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista
1352/1999
Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä
1351/1999
Asetus ennakkoperintäasetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.