1179/1998

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta

Sosiaali- ja terveysministeriö on työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (555/1998) 15 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana palkkana pidetään työ- tai virkasuhteessa tai muussa palvelussuhteessa saatua palkkaa tai muuta vastiketta, joka on maksettu korvauksena työstä.

Ulkomaantyössä palkkana pidetään sitä palkkaa, jota vastaavasta työstä Suomessa olisi maksettava, tai palkkaa, jonka muutoin voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä.

2 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ei pidätetä palkkaturvalain (866/1998) mukaan maksetuista palkoista.

3 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ei pidätetä siitä täydennyspäivärahasta, jonka työnantajan yhteydessä toimiva sairauskassa on maksanut.

4 §

Työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun maksuvelvolliselta jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

5 §

Työntekijän on alkuvuodesta tai työsuhteen alkaessa ilmoitettava työnantajalleen palvelurahan määrä, joka on veron perusteena. Työnantaja perii tämän perusteella kuukausittain työntekijältä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun. Työnantajan on ilmoitettava palvelurahan määrä ennakkovakuutusmaksun ja lopullisen palkkasumman yhteydessä tapaturmavakuutuslaitokselle, jos työnantajalla on tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutus.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Päätöstä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen maksettuun palkkaan.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Hannu Hakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.