1109/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain (74/1918) 9 §, sellaisena kuin se on laissa 250/1996, seuraavasti:

9 §

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on esittelijöinä kansliapäällikkö sekä esittelijäneuvoksia, vanhempia hallintosihteereitä ja hallintosihteereitä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän lain voimaan tullessa korkeimman hallinto-oikeuden nuoremman hallintosihteerin virkoihin vakinaisesti nimitetyt henkilöt siirtyvät ilman eri toimenpiteitä perustettaviin hallintosihteerin virkoihin.

HE 171/1998
LaVM 12/1998
EV 141/1998

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.