1085/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutuslaitosten osallistumisesta tapaturmavakuutuslain 60 §:n 6 momentissa tarkoitettuihin korotuksiin ja korvauksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 60 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1204/1996:

1 §

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaista vakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten on osallistuttava lain 60 §:n 6 momentissa tarkoitettuihin korotuksiin ja korvauksiin niiden vakuuttamassa työssä vuosittain sattuneiden päivärahaan oikeuttavien tapaturmien ja ammattitautien lukumäärän mukaisessa suhteessa vähennettynä niiden samana vuonna maksamien vastaavien korotusten ja korvausten määrällä.

Tässä päätöksessä päivärahaan oikeuttavilla tapaturmilla ja ammattitaudeilla tarkoitetaan sellaisia tapaturmia ja ammattitauteja, joista on maksettu päivärahaa korotusten ja korvausten kohdentumisvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.

2 §

Kunkin vakuutuslaitoksen on maksettava Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle ennakkoa tapaturmavakuutuslain 60 §:n 6 momentissa tarkoitettujen korotusten ja korvausten kattamiseksi. Ennakko on maksettava tasasuuruisina erinä viimeistään korotusten ja korvausten kohdentumisvuoden heinäkuun, elokuun ja syyskuun 1 päivänä.

Vakuutuslaitoksen maksettavan ennakon suuruus määräytyy korotusten ja korvausten kohdentumisvuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen yhteydessä ilmoitettujen, päivärahaan oikeuttavien tapaturmien ja ammattitautien lukumäärän mukaisessa suhteessa laskettuna kaikkien kohdentumisvuodelle arvioitujen korotusten ja korvausten määrästä vähennettynä vakuutuslaitoksen viimeksi mainittuna vuonna maksettaviksi arvioitujen korotusten ja korvausten määrällä.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto tekee korotusten ja korvausten kohdentumisvuoden toukokuun 30 päivään mennessä arvion korotusten ja korvausten määrästä ja määrää vakuutuslaitosten ennakkona maksettavien erien suuruuden.

3 §

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto vahvistaa kunkin vakuutuslaitoksen lopullisen osuuden mukaisen tasauksen sen jälkeen, kun päivärahaan oikeuttavien tapaturmien ja ammattitautien lukumäärä ja maksetut korvaukset on tilinpäätöksen yhteydessä ilmoitettu. Tasaus vahvistetaan kuitenkin viimeistään korotusten ja korvausten kohdentumisvuoden jälkeistä vuotta seuraavan toukokuun 30 päivään mennessä. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto tilittää tasausta vastaavat erät vakuutuslaitoksille mainittua toukokuuta seuraavan heinäkuun 5 päivään mennessä.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Jaakko Hannula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.