1049/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen (184/1962) 6 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 1658/1993 ja 1507/1995, seuraavasti:

6 §

Määrättäessä eläkelain 7 a §:n 1 momentissa tarkoitettua vakuutetun palkan markkamäärää, josta keskimäärin on suoritettu vakuutusmaksu, jaetaan mainitussa momentissa tarkoitetuilta vakuutusvuosilta suoritettujen vakuutusmaksujen perusteena olevien, työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaisesti korjattujen ja sanotun lain 7 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työntekijäin eläkemaksun määrällä vähennettyjen palkkojen yhteismäärä vastaavien vakuutusvuosien lukumäärällä. Vakuutusvuodesta, jona työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä oleva sairaus, vika tai vamma on alkanut, otetaan kuitenkin huomioon vain se osa, joka oli kulunut ennen sanotun sairauden, vian tai vamman alkamista. Vuosi 1962 otetaan huomioon enintään puolena vuotena.

Vakuutusvuosista vähennetään vakuutetun 1 momentissa huomioon otettavana aikana saamat työntekijäin eläkelain 7 f §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitetut, työeläkelisään oikeuttavat täydet päivät, jos eläkelain 7 a §:n 4 momentin viimeisestä virkkeestä ei muuta seuraa. Kunkin etuuslajin mukaisten päivien lukumäärä muutetaan ennen vähennystä vastaamaan 360 päivää kertomalla se luvulla 360 ja jakamalla tulos niiden päivien lukumäärällä, joilta tätä etuutta voidaan vuodessa keskimäärin enintään maksaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Asetusta sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu tämän asetuksen voimaan tultua.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.