1041/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 7 a §:n 3 ja 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 7 a §:n 3 momentti laissa 560/1993 ja 4 momentti laissa 1483/1995, seuraavasti:

7 a §

Tulevan ajan palkkaa laskettaessa otetaan huomioon palkat sen kalenterivuoden alusta, jona työntekijä täyttää 23 vuotta. Tätä ennen ansaitut palkat otetaan huomioon vain siltä osin kuin ne on ansaittu sinä kalenterivuonna, jona työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä oleva sairaus, vika tai vamma on saatu tai jona 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu 540 päivän ajanjakso on päättynyt tai kolmena sitä välittömästi edeltäneenä kalenterivuonna.

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitettua markkamäärää, josta keskimäärin on suoritettu vakuutusmaksu, ei oteta huomioon aikaa, jolta työntekijä on ennen eläketapahtumavuotta saanut työntekijäin eläkelain 7 f §:n 1 momentin mukaista työeläkelisään oikeuttavaa etuutta. Huomioon voidaan kuitenkin ottaa ne työeläkelisään oikeuttavat etuuspäivät, joiden aikana työntekijä on ollut tämän lain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain tai työntekijäin eläkelain mukaisessa sellaisessa ansiotyössä, josta saadut ansiot otetaan 1 ja 2 momentin mukaan huomioon tulevan ajan palkkaa laskettaessa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu tämän lain voimaan tultua.

HE 180/1998
StVM 23/1998
EV 160/1998

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.