1028/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Asetus henkilökorttiasetuksen 2-4 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä syyskuuta 1990 annetun henkilökorttiasetuksen (867/1990) 2 §:n 2 momentti sekä 3 ja 4 § seuraavasti:

2 §

Hakemukseen on liitettävä riittävä määrä valokuvia, joista hakijan tuntee hyvin. Hakijan on esitettävä luotettava selvitys henkilöllisyydestä.

3 §

Henkilökortissa on henkilön sukunimi ja etunimet, henkilötunnus, valokuva, nimikirjoitus, henkilökortin myöntämis- ja voimassaoloaika ja sen myöntänyt viranomainen sekä Suomen kansalaisilla merkintä kansalaisuudesta.

4 §

Henkilökortti on voimassa kymmenen vuotta sen myöntämispäivästä, jollei 2 momentista muuta johdu.

Henkilökortti voidaan perustellusta syystä antaa enintään neljän kuukauden määräajaksi (väliaikainen henkilökortti). Väliaikainen henkilökortti voidaan erityisestä syystä antaa sellaisellekin ulkomaalaiselle, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetut toistaiseksi voimassa olevat henkilökortit ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2002.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.