991/1998

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1998

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 2 päivänä heinäkuuta 1997 annetun liikenneministeriön päätöksen (660/1997) liitteen A osan II rn 2201 kohdan 1°A huomautuksen 3, kohdan 1°TO nimikkeen 2451, rn 2250 kohdan 1°TO nimikkeen 2451 sekä liitteen B osan III lisäyksen B.1a rn 211 251 kohdan (5) taulukon kohdan 1°TO nimikkeen 2451 ja lisäyksen B.1b rn 212 251 kohdan (5) taulukon kohdan 1°TO nimikkeen 2451 sekä;

muuttanut liitteen A osan II rn 2201 kohdan 1°O, kohdan 2°F nimikkeen 1965, kohdan 5° huomautuksen 1 ja 2 sekä kohdan 6°A, rn 2201a kohdan (2) ja (3) ja siinä olevan alaviitteen 2, jolloin nykyiset alaviitteet 2―3 siirtyvät alaviitteiksi 3―4, rn 2207 kohdan (2)―(4), rn 2210 kohdan (1) (a), rn 2223 kohdan (2) (a), (3) ja (6), rn 2226 kohdan (1), rn 2237 kohdan (2), rn 2239 kohdan (3), rn 2250 taulukon kohdan 2°A nimikkeen 3220, kohdan 2°F nimikkeen 1965, kohdan 2°TC nimikkeen 2194 ja kohdan 4°TC, liitteen B osan II rn 21 260, osan III lisäyksen B.1a rn 211 251 kohdan (3) ja (5) ja siinä olevan taulukon kohdan 2°A nimikkeen 2422, 2424, 3220, 3296, 3298 ja 3299, kohdan 2°F nimikkeen 2200, 2453, 3153, 3252 ja 1965, kohdan 2°T nimikkeen 1581 ja 1582, kohdan 2°TF nimikkeen 2204, kohdan 2°TC nimikkeen 2197 ja 2420, kohdan 2°TO nimikkeen 3083, rn 211 260 alaviitteen 2, rn 211 280 ja lisäyksen B.1b rn 212 251 kohdan (3) ja (5) ja siinä olevan taulukon 2°A nimikkeen 2422, 2424, 3220, 3296, 3298 ja 3299, kohdan 2°F nimikkeen 2200, 2453, 3153, 3252 ja 1965, kohdan 2°T nimikkeen 1581 ja 1582, kohdan 2°TF nimikkeen 2204, kohdan 2°TC nimikkeen 2197 ja 2420, kohdan 2°TO nimikkeen 3083, rn 212 260 alaviitteen 2, rn 212 280 sekä;

lisännyt liitteen A osaan II rn 2201 kohtaan 2°A uudet nimikkeet 3337―3340 nimikkeiden 3299 ja 1078 väliin, kohtaan 2°F nimikkeen 3354 nimikkeiden 1965 ja 3161 väliin, kohtaan 2°TF nimikkeen 3355 nimikkeiden 3300 ja 3160 väliin, uudet rn 2203―2205, 2212, 2213, 2215―2217 ja 2219, rn 2250 taulukon kohtaan 1°O uuden nimikkeen 2451 nimikkeiden 1072 ja 3156 väliin, kohtaan 2°A nimikkeet 3337―3340 nimikkeiden 3299 ja 1078 väliin, kohtaan 2°F nimikkeen 3354 nimikkeiden 1965 ja 3161 väliin, kohtaan 2°TF nimikkeen 3355 nimikkeiden 3300 ja 3160 väliin sekä liitteen B osan III lisäykseen B.1a uuden rn 211 220―211 222, 211 230―211 232, 211 233 ja siinä olevan alaviitteen 1, jolloin nykyiset alaviitteet 1―2 siirtyvät alaviitteiksi 2―3, uuden rn 211 234, uudet rn 211 240―211 250 ja rn 211 251 kohdassa (5) olevaan taulukkoon kohtaan 1°O uuden nimikkeen 2451 nimikkeiden 1072 ja 3156 väliin, kohtaan 2°A uudet nimikkeet 3337―3340 nimikkeiden 3299 ja 1078 väliin, kohtaan 2°F uuden nimikkeen 3354 nimikkeiden 1965 ja 3161 väliin, kohtaan 2°TF uuden nimikkeen 3355 nimikkeiden 3300 ja 3160 väliin, uuden rn 211 252―211 258 ja lisäykseen B.1b uuden rn 212 220―212 222, 212 230―212 232, 212 233 ja siinä olevan alaviitteen 1, jolloin nykyiset alaviitteet 1―2 siirtyvät alaviitteiksi 2―3, uuden rn 212 234, uudet rn 212 240―212 250 ja rn 212 251 kohdassa (5) olevaan taulukkoon kohtaan 1°O uuden nimikkeen 2451 nimikkeiden 1072 ja 3156 väliin, kohtaan 2°A uudet nimikkeet 3337―3340 nimikkeiden 3299 ja 1078 väliin, kohtaan 2°F uuden nimikkeen 3354 nimikkeiden 1965 ja 3161 väliin, kohtaan 2°TF uuden nimikkeen 3355 nimikkeiden 3300 ja 3160 väliin, uuden rn 212 252―212 258 seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita luokan 2 määräyksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 1999 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus VAK-98 mukaan".

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1998

Liikenneministeri
Matti Aura

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Liikenneministeriön päätös N:o 991 liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.