903/1998

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998

Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan asevelvollisuuslain muuttamisesta 16 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain (19/1998) voimaantulosäännöksen 2 momentti.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen 1 §:ssä mainitun lain voimaantuloa voimassa olleen asevelvollisuuslain (452/1950) 5 §:n mukaisesti määrätty palvelusaika määrätään tämän lain voimaan tultua noudattaen asevelvollisuuslain 5 §:ää sellaisena kuin se on 1 §:ssä mainitussa laissa, kuitenkin siten, että 330 päiväksi määrättyä palvelusaikaa ei pidennetä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 249/1998
PuVM 3/1998
EV 181/1998

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.