872/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta 8 päivänä maaliskuuta 1996 annetun asetuksen (143/1996) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti:


2. Moottoripyörän, mopon ja L5-luokan ajoneuvon saa, jos se täyttää vaatimukset, jotka olivat voimassa 31 päivänä maaliskuuta 1996, ottaa käyttöön:

a) 138 §:n 1 momentin estämättä ennen 5 päivää huhtikuuta 1999;

b) 32 §:n 3 momentin, 32 a §:n 1 ja 3 momentin, 136 a, 137, 137 a, 148 a ja 149 §:n estämättä ennen 14 päivää kesäkuuta 1999;

c) ennen 17 päivänä kesäkuuta 1999 tyyppikatsastetun ajoneuvon 32 a §:n 3 momentin b kohdan estämättä ennen 17 päivää kesäkuuta 2003; sekä

d) 144 §:n 1 momentin d ja g kohdan, 2 momentin b ja c kohdan ja 3 momentin sekä 32 b §:n 2 momentin estämättä ennen 1 päivää marraskuuta 1999.Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 1998.

Neuvoston direktiivi 93/14/ETY; EYVL N:o L 121, 15.5.1993, s. 1, neuvoston direktiivi 93/34/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 38, neuvoston direktiivi 93/32/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 28, neuvoston direktiivi 93/33/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 32, neuvoston direktiivi 93/31/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 19, neuvoston direktiivi 93/29/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 1, neuvoston direktiivi 93/30/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 11, neuvoston direktiivi 93/92//ETY; EYVL N:o L 311, 14.12.1993, s. 1, neuvoston direktiivi 93/94/ETY; EYVL N:o L 311, 14.12.1993, s. 83

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.