871/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta 30 päivänä syyskuuta 1997 annetun asetuksen (902/1997) voimaantulosäännöksen 4 momentin johtolause ja b kohta seuraavasti:


4. Jos ajoneuvo täyttää vaatimukset, jotka olivat voimassa 30 päivänä syyskuuta 1997:


b) moottoripyörän, mopon ja L5-luokan ajoneuvon saa takarekisterikilven kiinnityspaikkaa koskevan 32 e §:n 2 momentin estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää marraskuuta 1999 ja ajoneuvon valmistajan kilpeä koskevan 32 c §:n estämättä ottaa käyt- töön ennen 14 päivää kesäkuuta 1999 sekä ennen 17 päivänä kesäkuuta 1999 tyyppikatsastetun ajoneuvon ajoneuvon valmistajan kilpeä koskevan 32 c §:n b kohdan estämättä ottaa käyttöön ennen 17 päivää kesäkuuta 2003;Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 1998.

Neuvoston direktiivi 93/34/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 38
Neuvoston direktiivi 93/94/ETY; EYVL N:o L 311, 14.12.1993, s. 83

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.