870/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta 24 päivänä huhtikuuta 1998 annetun asetuksen (290/1998) voimaantulosäännöksen 6 momentti seuraavasti:


6. Moottoripyörän ja mopon, pienitehoista mopoa lukuun ottamatta, sekä kolmipyöräisen L5-luokan ajoneuvon saa, jos ajoneuvo täyttää vaatimukset, jotka olivat voimassa 30 päivänä huhtikuuta 1998, ottaa käyttöön:

a) 109 §:n 1 momentin ja 135 §:n 1 momentin estämättä ennen 5 päivää huhtikuuta 1999;

b) 106―108 ja 126 a §:n, 126 b §:n 1 momentin, 132―134, 149 ja 149 a §:n estämättä ennen 14 päivää kesäkuuta 1999;

c) 117 §:n 4 momentin ja 143 §:n 4 mo-mentin estämättä ennen 1 päivää marraskuuta 1999; sekä

d) 112 §:n 1 momentin ja 138 §:n 1 momentin estämättä ennen 2 päivää helmikuuta 2001.Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä joulukuuta 1998.

Neuvoston direktiivi 93/32/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 28, neuvoston direktiivi 93/33/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 32, neuvoston direktiivi 93/31/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 19, neuvoston direktiivi 93/14/ETY; EYVL N:o L 121, 15.5.1993, s. 1, euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/1/EY; EYVL N:o L 52, 8.3.1995, s. 1, neuvoston direktiivi 93/92/ETY; EYVL N:o L 311, 14.12.1993, s. 1, neuvoston direktiivi 93/29/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 1, neuvoston direktiivi 93/30/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 11

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.