867/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Laki konkurssisäännön 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun konkurssisäännön (31/1868) 31 §, sellaisena kuin se on laissa 1027/1993, seuraavasti:

31 §

Työsuhteesta johtuva saatava, jonka pesänhoitaja on merkinnyt palkkaturvalain (866/1998) 13 §:ssä tai merimiesten palkkaturvalain (927/1979) 3 a §:ssä tarkoitettuun luetteloon, on katsottava valvotuksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi- kuuta 1999.

HE 104/1998
TyVM 6/1998
EV 127/1998
Neuvoston direktiivi 80/987/ETY; EYVL N:o L 283, 28.10.1980, s. 121

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.