804/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Verontilitysasetus

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 14 ja 24 §:n nojalla:

1 §
Ansio- ja pääomatuloverojen jako-osuudet ennakkoperintävaiheessa

Verontilityslain (532/1998) 5 §:n mukaisia veronsaajaryhmien jako-osuuksia vahvistettaessa ja tarkistettaessa käytetään perusteena viimeksi päättynyttä verotusta. Lisäksi otetaan huomioon ansio- ja pääomatulojen sekä vastaavien vähennysten kehitys, veroperusteissa tapahtuneet ja muut asiaan vaikuttavat muutokset.

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksien perusteena käytetään viimeksi päättynyttä verotusta. Lisäksi laskentaperusteena käytetään kunnan asukasluvun kehitystä sekä kunnan tuloveroprosenttia ja kirkollisveroäyrin hintaa.

2 §
Yksittäisten kuntien ja seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskenta- perusteet

Verontilityslain 13 §:n mukaisten alustavien jako-osuuksien perusteena käytetään viimeksi päättynyttä verotusta. Lopullisten jako-osuuksien perusteena käytetään kyseisen verovuoden verotusta.

Yritystoimintaerän laskentaperusteena käytetään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja.

Metsäerän laskentaperusteena käytetään Metsäntutkimuslaitoksen laskemia kunnittaisia bruttokantorahatulotietoja. Verontilityslain 13 §:n 4 momentissa tarkoitettuina luonnonsuojelualueilta saamatta jääneiden kantorahatulojen arvioina käytetään Metsähallituksen asianomaisille metsämaille laskemaa metsän puhdasta tuottoa.

3 §
Virhetilanteessa takaisin perittävät verot

Verontilityslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun veronsaajalta perittävän määrän eräpäivä on 14 päivän kuluttua perintäilmoituksen päivämäärästä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, voi perittävän määrän maksaa seuraavana pankkipäivänä.

4 §
Toimivaltainen viranomainen

Verontilityslaissa tarkoitetut tilitykset tekee ja maksattaa Uudenmaan verovirasto.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 1998.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran marraskuussa 1998 tehtäviin tilityksiin.

Tällä asetuksella kumotaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/1978) 5 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kumottuja säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen niihin veroihin, joiden tilittämisessä noudatetaan verontilityslailla kumot tuja säännöksiä siten kuin verontilityslain 26―31 §:ssä säädetään.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.