758/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1998

Valtiovarainministeriön päätös veronsaajille tilitettävien määrien maksuajankohdasta

Valtiovarainministeriö on 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 3 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Verontilityslaissa tarkoitetut, veronsaajille tilitettävät määrät maksetaan kunnille, seurakunnille, Kansaneläkelaitokselle, metsänhoitoyhdistykselle ja metsäkeskuksille sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Maksuajankohta

Tilitettävät määrät on maksettava veronsaajille kunkin kuukauden 28 päivänä. Jos tämä päivä ei ole pankkipäivä, maksupäivä on seuraava pankkipäivä. Maksupäivä on kuitenkin viimeistään kuukauden toiseksi viimeinen pankkipäivä.

Ahvenanmaan maakunnan kunnille tilitettävä lähdevero maksetaan kunkin vuoden maalis- ja syyskuussa sen mukaan kuin edellä 1 momentissa on määrätty.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 1998.

Tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran lokakuussa 1998 tehtäviin tilityksiin. Tällä päätöksellä kumotaan valtiovarainministeriön veronkantolain 14 ja 18 §:n mukaisten tilitysten suorituspäivästä 21 päivänä elokuuta 1979 antama päätös n:o VM 7/05―30/79.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1998

Ministeri
Jouko Skinnari

Vanhempi finanssisihteeri
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.