676/1998

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Laki ulosottolain 4 luvun 6 §:n 4 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 4 luvun 6 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 709/1975.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1996 erääntyneeseen elatusapuun sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Sen jälkeen mutta ennen lain voimaantuloa erääntynyt elatusapu voidaan ulosmitata palkasta vuoden 2004 loppuun.

HE 128/1997
LaVM 4/1998
EV 83/1998

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.