651/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998

Laki Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kööpenhaminassa 24 päivänä lokakuuta 1990 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet ammattipätevyyden antavan, vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, tehdyn sopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Jos julkisen viran tai toimen kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai sellainen vähintään opistoasteen tutkinto, johon johtavan ylioppilastutkintoon pohjautuvan koulutuksen kesto on vähintään kolme vuotta, tämän vaatimuksen täyttää Pohjoismaan kansalaisen osalta myös muussa Pohjoismaassa suoritettu, edellä 1 §:ssä mainitussa sopimuksessa tarkoitettu tutkinto, joka pääpiirteittäin vastaa Suomessa suoritettua tutkintoa.

Julkisella viralla tarkoitetaan tässä laissa valtion, kunnan tai kuntayhtymän virkaa sekä itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen virkaa ja tointa.

Julkisella toimella tarkoitetaan tässä laissa työsopimussuhteista tehtävää kunnan ja kuntayhtymän palveluksessa.

3 §

Edellä 1 §:ssä mainitun sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettu viranomainen voi vaatia, että ammatin harjoittamista koskevaa hyväksymistä tai virkaa hakeva henkilö täyttää ne erityiset vaatimukset, jotka sopimuksen mukaan voidaan asettaa. Vaatimukset eivät kuitenkaan saa olla suurempia kuin mitä Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annettujen lakien ja asetusten mukaan voitaisiin asettaa.

4 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 106/1997
SiVM 1/1998
EV 8/1998

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.