608/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 1998

Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan "União Nacional para a Independência Total de Angola'n" (UNITA) taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2229/97 kumoamisesta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus seuraavan UNITA:a koskevan asetuksen rikkomisesta säädetään rikoslain 46 luvun 1―3 §:ssä: neuvoston asetus (EY) N:o 1705/98 tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan "União Nacional para a Independência Total de Angola'n" (UNITA) taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2229/97 kumoamisesta; EYVL N:o L 215, 1.8.1998, s. 1. Menettämisseuraamuksista säädetään saman luvun 8―13 §:ssä.

Neuvoston asetus on tullut voimaan sinä päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Asetuksen 2229/97 kumoamisesta johtuen asetuksen (EY) N:o 2229/97 rikkomisesta säädetyt rangaistusseuraamukset siten kuin niistä on ilmoitettu ulkoasiainministeriön 28 päivänä marraskuuta 1997 (1075/1997) antamalla ilmoituksella lakkaavat.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 1998

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Ulkoasiainsihteeri
Raili Lahnalampi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.