509/1998

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1998

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1472/1994) 10 b §:n 1 momentti sekä lain liitteenä oleva verotaulukko,

sellaisina kuin ne ovat, 10 b §:n 1 momentti laissa 921/1997 ja verotaulukko laissa 1260/1997, seuraavasti:

10 b §

Milloin sähköä tuotetaan yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotantolaitoksessa, lämmön tuotannon polttoaineista suoritetaan vero lain liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti siten kuin lämpö olisi tuotettu 100 prosentin hyötysuhteella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

HE 55/1998
VaVM 19/1998
EV 76/1998
Neuvoston direktiivi 92/82/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 19

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Liite

VEROTAULUKKO
Tuote Tuote ryhmä Perusvero Lisävero Huoltovarmuusmaksu
Lyijytön moottoribensiini p/l ― peruslaatu 1 309,4 23,9 4,0
― reformuloitu 2 304,4 23,9 4,0
Lyijyllinen moottoribensiini p/l ― peruslaatu 3 354,4 23,9 4,0
― reformuloitu 4 349,4 23,9 4,0
Moottoribensiinin sekoitus p/l ― peruslaatu 5 331,9 23,9 4,0
― reformuloitu 6 326,9 23,9 4,0
Dieselöljy p/l ― peruslaatu 7 166,6 26,9 2,1
― rikitön laatu 8 151,6 26,9 2,1
Kevyt polttoöljy p/l 9 10,9 27,0 2,1
Raskas polttoöljy p/kg 10 32,1 1,7

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.