405/1998

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1133/1997:

1 §

Sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 2 momentissa ostokerralla tarkoitetaan vakuutetun samalla kertaa ostamia enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavia lääkemääriä.

Erityisestä syystä, esimerkiksi pitkäaikaisen oleskelun vuoksi ulkomailla, lääkkeitä voidaan korvata ostokertaa kohti pitemmältäkin kuin 1 momentissa mainitulta ajalta.

2 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentin mukaista korvausta laskettaessa vakuutetun omavastuu peritään poikkeuksellisesti jäljempänä mainittujen lääkeaineiden ostoja korvattaessa kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä, vaikka se on hankittu sanotun kolmen kuukauden aikana useana osaostona.

Sairaus Lääkeaine
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt Klotsapiini
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia Peritoneaalidialyysiliuokset
Hengityselinsairaudet, sydän- ja neurologiset sairaudet Lääkkeellinen happi
3 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan sairausvakuu- tuslain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta 8 päivänä maaliskuuta 1994 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (210/1994).

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.