375/1998

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Asetus ilmansuojeluasetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 24 päivänä syyskuuta 1982 annetun ilmansuojeluasetuksen (716/1982) 4 § ja 5 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 4 § asetuksessa 306/1996 ja 5 §:n 1 momentin 4 kohta asetuksessa 687/1986, ja

lisätään 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi muutettuna mainituissa asetuksissa 687/1986 ja 306/1996, uusi 5 kohta seuraavasti:

4 §

Ilmansuojelulain 6 §:n mukaisia asiantuntijaviranomaisia ovat sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen ympäristökeskus sekä tyyppihyväksyntäviranomaisena toimiva ajoneuvohallintokeskus. Saman pykälän mukaisia ilmansuojelun asiantuntijalaitoksia ovat maatalouden tutkimuskeskus, metsäntutkimuslaitos, ilmatieteen laitos, valtion teknillinen tutkimuskeskus ja kansanterveyslaitos.

5 §

Asiantuntijaviranomaisen ja asiantuntijalaitoksen tehtävänä on:


3) suorittaa 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten pyynnöstä ilmansuojelulain toimeenpanon kannalta tarpeellisia selvityksiä ja tutkimuksia;

4) antaa 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille muuta asiantuntija-apua; sekä

5) käsitellä tyyppihyväksyntähakemus, seurata tyyppihyväksyntäpäätöksen noudattamista ja suorittaa tyyppihyväksyntään sekä tuotannon vaatimustenmukaisuuden seurantaan liittyviä testauksia ja tarkastuksia siten kuin niistä valtioneuvoston päätöksellä erikseen säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1998.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.