368/1998

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Laki kemikaalilain 8 ja 48 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 8 §:n 1 momentti, sekä

muutetaan 48 a §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 12/1997, seuraavasti:

48 a §

Kemikaalien valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa, tulee toimittaa tiedot 17 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kemikaalista sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle.

Tietojen toimittamisesta säädetään tarkemmin asetuksella. Yksityiskohtaiset säännökset tietojen toimittamisesta annetaan työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavan ministeriön päätöksellä.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1998.

HE 9/1998
StVM 4/1998
EV 17/1998

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.