360/1998

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Asetus yleisestä oikeusaputoiminnasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen kumoamisesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1556/1994, sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen suostumuksella:

1 §

Tällä asetuksella kumotaan yleisestä oikeusaputoiminnasta Ahvenanmaan maakunnassa 18 päivänä joulukuuta 1992 annettu asetus (1361/1992).

2 §

Ahvenanmaan oikeusaputoimiston vakinaiset viranhaltijat nimitetään maakuntaan perustettavan valtion oikeusaputoimiston vastaaviin virkoihin. Viranhaltijoiden palkka-, eläke-, vuosiloma- ja vastaavat edut eivät saa huonontua siirron yhteydessä. Palvelussuhteen ehdoista on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (106/1998) 16 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään.

3 §

Maakunnan oikeusaputoimiston arkisto, huonekalut, sisustus, kirjat, toimistokoneet ja atk-ohjelmat sekä muu viranomaisen kannalta tarpeellinen irtaimisto, jota käytetään yksinomaan oikeusaputoimistoa varten, on tämän asetuksen voimaan tullessa luovutettava korvauksetta valtiolle.

Maakuntaan perustettavalla valtion oikeusaputoimistolla on vuoden 1998 loppuun oikeus käyttää nykyisiä toimistotiloja.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Jussi Järventaus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.