353/1998

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1998

Ympäristöministeriön päätös Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla lisännyt Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 23 päivänä helmikuuta 1995 annetun ympäristöministeriön päätöksen (241/1995) 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna ympäristöministeriön päätöksessä 35/1996, uuden 9 kohdan seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:


7) villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (CITES-sopimus; SopS 45/76) mainittujen eläin- ja kasvilajien maahantuontia ja maastavientiä koskevien lupien ja todistusten käsittely:

― luvat 600 markkaa;

― todistukset 50 markkaa, kuitenkin niin, että samassa asiassa samalla kertaa annettavista todistuksista perittävä maksu on yhteensä enintään 600 markkaa;

8) diaaritodistus ja -ote 50 markkaa; sekä

9) pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n edellyttämien tietojen käsittely ja siihen liittyvä tarkastus 600 markkaa.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1998

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Vanhempi hallitussihteeri
Tuomas Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.