352/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1998

Verohallituksen päätös puun ostajan tiedonantovelvollisuudesta Metsäntutkimuslaitokselle

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 15 §:n 7 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Puun ostajien tai niiden järjestöjen on annettava Metsäntutkimuslaitokselle verotusmenettelystä annetun lain (1558/95) 15 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot puun keskihinnoista ja ostomääristä. Velvollisuus antaa puun keskihinta- ja ostomäärätiedot koskee puun ostajia, jotka ovat pysty-, hankinta- tai käteiskaupalla ostaneet puuta metsän omistajilta tai metsän pysyvän hallintaoikeuden haltijoilta. Tiedonantovelvollisuus ei koske yksityiskäyttöön tai maatalouskäyttöön puuta ostavia. Jos metsänhoitoyhdistys toimii yhteismyynneissä puukaupan välittäjänä, yhdistys on puun ostajan sijasta tiedonantovelvollinen.

Tiedonantovelvollisuus koskee vain niitä puutavarakauppoja, joissa ilmoittaja ostaa puuta puun alkuperäiseltä myyjältä tai hänen edustajaltaan. Muilta raakapuun ostajilta ja välittäjiltä ostetun puutavaran hintoja ja määriä ei ilmoiteta. Metsähallitukselta hankintakaupalla ostetun puutavaran hintoja ja määriä ei sisällytetä ilmoituksiin.

Tiedot puun keskihinnoista ja ostomääristä annetaan kauppatavoittain, puutavaralajeittain, kunnittain ja kantohinta-alueittain. Ilmoitettava keskihinta on puutavaralajin kaikkien kauppojen arvonlisäverottomien kauppahintojen aritmeettinen keskiarvo. Ilmoituksessa selvitetään myös keskihinnan laskennassa käytetty kauppojen lukumäärä. Keskihintojen ja kauppojen lukumäärän osalta tiedonantovelvollisuus koskee vain niitä puun ostajia, jotka puolivuosittaisen ilmoitusjakson aikana ostavat yli 500 m3 raakapuuta.

Jos puun ostajien järjestö tekee puun keskihintaa ja ostomääriä koskevat ilmoitukset puun ostajien puolesta, järjestön tulee ilmoituksessa selvittää erikseen kunkin ostajan tiedot.

2 §

Tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot on annettava Metsäntutkimuslaitokselle puolivuosittain. Edellisen vuoden heinä-joulukuun kaupoista tiedot on annettava helmikuun 15 päivään mennessä. Tammi-kesäkuun kaupat on ilmoitettava elokuun 15 päivään mennessä.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen 6 päivänä syyskuuta 1996 antama päätös puun ostajan tiedonantovelvollisuudesta Metsäntutkimuslaitokselle (690/96).

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1998

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Kari Pilhjerta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.