338/1998

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1998

Asetus kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 1 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 luku

Toimintakertomus ja liitetiedot

1 §
Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot

Toimintakertomus saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa säädetyistä rajoista. Tällöin on esitettävä liitetietona ne toimintakertomukselta edellytetyt tiedot, joista säädetään muualla kuin kirjanpitolaissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.