276/1998

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 1998

Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

muutetaan kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta 21 päivänä huhtikuuta 1995 annetun asetuksen (576/1995) liitteessä oleva luettelo oppiaineista, joiden syventävät opinnot ovat pääaineen asemassa eri yliopistoissa maisterin tutkintoon johtavassa koulutuksessa kasvatustieteellisellä alalla, seuraavasti:

Luettelo
oppiaineista, joiden syventävät opinnot ovat pääaineen asemassa eri yliopistoissa maisterin tutkintoon johtavassa koulutuksessa kasvatustieteellisellä alalla
HY JoY JY LY OY TaY TY ÅA
Kasvatustiede x x x x x x x x
Aikuiskasvatus(tiede), aikuiskoulutus x x x x x
Erityispedagogiikka x x x x
Kasvatuspsykologia x x
Kasvatussosiologia x
Musiikkikasvatus x
Kotitalous x x
Käsityökasvatus, käsityötiede, tekstiilityö x x x x

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.