150/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brysselissä 10 päivänä huhtikuuta 1997 tehtyä Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen koskevaa pöytäkirjaa, jonka eduskunta on hyväksynyt 3 päivänä lokakuuta 1997 ja jonka tasavallan presidentti on niin ikään hyväksynyt 3 päivänä lokakuuta 1997 ja jonka myös Ah- venanmaan maakuntapäivät on osaltaan hyväksynyt ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 13 päivänä lokakuuta 1997, sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä maaliskuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 1998.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 24/1998)

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.