137/1998

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1998

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/1992) 35 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta, 37 §:n 3 momentti, 47 §:n 2 momentin 2 ja 6 kohta, 49 §, 50 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta, 51 §:n 1 momentti, 54 §:n 1 momentin 1 kohta ja 56 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 35 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta, 47 §:n 2 momentin 2 ja 6 kohta, 50 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta, 54 §:n 1 momentin 1 kohta ja 56 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta asetuksessa 1303/1996, seuraavasti:

35 §

Puolustusvoimissa on:

1) upseerin virkoja, joita ovat puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraalin, amiraalin, everstin, kommodorin, everstiluutnantin, komentajan, majurin, komentajakapteenin ja nuoremman upseerin virat sekä opistoupseerin virkoja, joita ovat opistoupseerin perusvirka ja opistoupseerin ylempi virka sekä sotilasammattihenkilön virkoja;


4) apteekinjohtajan, apulaislääkärin, asessorin, atk-päällikön, eläinlääkärin, erikoislääkärin, erikoistutkijan, hammaslääkärin, kiinteistöpäällikön, kirjastonhoitajan, kirjastonjohtajan, matemaatikon, museonjohtajan, osastonjohtajan, osastonlääkärin, osastopäällikön, professorin, proviisorin, psykologin, puolustusvoimien ylieläinlääkärin, räjähdysainetarkastajan, sairaalakemistin, sota-arkiston johtajan, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan apulaisylilääkärin, sotilassairaalan ylilääkärin, toimistopäällikön, tutkijan, tutkimusjohtajan, vanhemman lehtorin, ylikielenkääntäjän ja ylitarkastajan virkoja.


37 §

Puolustusvoimain komentajalta ja pääesikunnan päälliköltä vaaditaan kelpoisuus kenraalin tai amiraalin virkaan.

47 §

Lisäksi vaaditaan:


2) tutkimusjohtajalta ja osastonjohtajalta virkaan soveltuva tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys tutkimus- ja kokeilutyöhön ja sen johtamiseen;


6) sota-arkiston johtajalta virkaan soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä arkistoalan tuntemus taikka virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja ylempi arkistotutkinto sekä hyvä arkistonhoidollinen kokemus ja arkistoalan tuntemus; sekä


49 §

Tutkimusjohtajalla ja osastonjohtajalla on professorin ja sota-arkiston johtajalla arkistoneuvoksen arvonimi.

50 §

Puolustusvoimien virkoihin nimittää:

1) puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraalin, amiraalin, puolustusvoimien pääinsinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, kenttäpiispan, asessorin ja tutkimusjohtajan tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä;


3) professorin, osastonjohtajan ja sota-arkiston johtajan puolustusministeriö;


51 §

Pääesikunta julistaa haettavaksi tutkimusjohtajan, osastonjohtajan, sotilassairaalan ylilääkärin ja apulaisylilääkärin, erikoislääkärin, osastonlääkärin, apteekinjohtajan, sota-arkiston johtajan, osastopäällikön, toimistopäällikön, kirjastonjohtajan, räjähdysainetarkastajan, matemaatikon, museonjohtajan ja erikoistutkijan virat.


54 §

Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä viranomainen 50 §:n 1 momentissa tarkoitetusta esityksestä tai esittelystä, kuitenkin siten, että

1) everstin tai kommodorin virkaa vastaavaan tehtävään määrää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä, jos määrättävä on sotilasarvoltaan prikaatikenraali tai lippueamiraali taikka jos hänet tehtävään määräämiseen liittyen esitetään sellaiseen sotilasarvoon ylennettäväksi;


56 §

Virkamiehen eroamisikä on 65 vuotta, paitsi:


2) pääesikunnan päällikön, kenraalin, amiraalin, everstin, kommodorin, puolustusvoimien pääinsinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, kenttäpiispan, sotilasyli-insinöörin ja sotilasylilääkärin virassa 60 vuotta;


4) lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä kenraalinvirassa 55 vuotta, everstin virassa 52 vuotta, everstiluutnantin virassa 50 vuotta ja muissa viroissa 45 vuotta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.