44/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1998

Asetus passiasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 22 päivänä elokuuta 1986 annetun passiasetuksen (643/1986) 3 §:n 2 momentti ja 7 § sekä

muutetaan 3 §:n 3 momentti, 4―6 § ja 11 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §
Passin hakeminen

Henkilökohtaista passia koskevaan hakemukseen on tarvittaessa liitettävä selvitys siitä, ettei hakija ole hakenut tai saanut toisen maan kansalaisuutta. Hakemukseen on liitettävä riittävä määrä valokuvia, joista hakijan hyvin tuntee.

4 §
Asevelvollisen passihakemus

Passilain (642/1986) 8 §:n 5 momentissa ja 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu esteettömyys voidaan osoittaa passihakemukseen liitettävällä todistuksella, joka voi olla:

1) sotilaspassi;

2) kutsuntatodistus rauhan aikana vakinaisessa väessä palveluksesta vapautetulle;

3) kutsuntatodistus kokonaan asepalveluksesta vapautetulle; tai

4) siviilipalvelustodistus.

5 §
Passin antaminen kiireellisessä tapauksessa

Kiireellisessä tapauksessa muukin kuin hakijan kotikunnan kihlakunnan poliisilaitos antaa passin, jos aiottu matka muuten peruuntuisi tai lykkääntyisi ja tämä olisi hakijalle kohtuutonta.

6 §
Esteettömyyden selvittäminen

Jos passin antaa edustusto tai 5 §:ssä tarkoitettu muu kuin hakijan kotikunnan kihlakunnan poliisilaitos, on hakijan esteettömyys selvitettävä.

11 §
Seuruepassin antaminen

Seuruepassin antaa seurueen johtajan kotikunnan kihlakunnan poliisilaitos.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.