39/1998

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1998

Puolustusministeriön päätös asevelvollisille suoritettavasta päivärahasta annetun puolustusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö on

muuttanut asevelvollisille suoritettavasta päivärahasta 22 päivänä helmikuuta 1993 annetun puolustusministeriön päätöksen (239/1993) 1 §:n seuraavasti:

1 §

Varusmiespalveluksessa oleva asevelvollinen saa päivärahaa kultakin palvelusajaksi laskettavalta päivältä 19 markkaa. Jos hänet on asevelvollisuuslain 5 §:n tai 7 a luvun säännösten nojalla määrätty palvelemaan yli 180 päivää, päiväraha on 180 päivää ylittävältä ajalta 34 markkaa päivältä ja 270 päivää ylittävältä ajalta 49 markkaa päivältä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998.

Tätä päätöstä sovelletaan niihin asevelvollisiin, jotka määrätään ensimmäistä kertaa astumaan palvelukseen 6 päivänä heinäkuuta 1998 tai sen jälkeen. Ennen sanottua päivää mutta tämän päätöksen voimaantulon jälkeen palvelukseen astuvien samoin kuin tämän päätöksen voimaan tullessa palveluksessa olevien asevelvollisten päiväraha määräytyy tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1998

Puolustusministeri
Anneli Taina

Ylitarkastaja
Jaakko Kangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.