34/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1998

Asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista 30 päivänä syyskuuta 1994 annetun asetuksen (869/1994) 2 §:n 6 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 76/1997, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


6) IMDG-koodilla Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vaarallisten aineiden kansainvälistä merenkulkualan kuljetussäännöstöä, sellaisena kuin se on 1 päivänä tammikuuta 1997;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998.

Komission direktiivi97/26/EY; EYVL n:o L 158, 17.6.1997, s. 40

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.