22/1998

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1998

Asetus tullilaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan tullilaitoksesta 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun asetuksen (371/1991) 5 ja 17 §,

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentti, 10 §:n 2 momentti, 15 §:n 1 ja 2 momentti ja 25 §:n 2 momentti, sellaisena kuin viimeksi mainittu momentti on asetuksessa 1544/1994, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Tullihallitus vahvistaa tullilaitoksen työjärjestyksen.

2 §

Tullihallituksessa on johtokunta.


7 §

Tullilaboratorio huolehtii tavaroiden viennin ja tuonnin valvontaan ja verotukseen sekä valmisteverotukseen liittyvästä ja muusta tullilaitoksen tai tullilaboratorion tehtävään liittyvästä tutkimuksesta. Tullilaboratorion tehtävistä määrätään tarkemmin tullilaitoksen työjärjestyksessä.

8 §

Tullilaitoksen tehtävien alueellista hoitamista varten on tullipiirejä.


10 §

Tullipiirin päällikkönä on pääjohtajan mää räämä tullijohtaja tai johtaja.


15 §

Tullihallitukselle kuuluvat asiat ratkaisee:

1) johtokunta;

2) pääjohtaja; tai

3) virkamies, jolle ratkaisuvalta on työjärjestyksessä annettu.

Pääjohtaja ratkaisee asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei ole työjärjestyksessä siirretty muun virkamiehen ratkaistaviksi.


25 §

Pääjohtajan määräämä tullilaitoksen virkamies valvoo tullilaitosta koskevissa asioissa valtion etua ja oikeutta sekä edustaa niissä laitosta tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä ja toimituksissa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.