5/1998

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (659/1967) 1 ja 5 §:n nojalla:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 8 päivänä lokakuuta 1997 hyväksymästä päätöslauselmasta 1132 (1997) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi aseiden ja sotatarvikkeiden, mukaan luettuna ampuma-aseet, ammukset, sotilasajoneuvot ja -varusteet ja puolisotilaalliset varusteet sekä niihin tarkoitetut varaosat, myynti ja luovuttaminen Sierra Leoneen on kielletty.

2 §

Edellä 1 §:ssä olevia säännöksiä on sovellettava myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin.

3 §

Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen säännösten rikkomisen rankaisemisesta ja muista seuraamuksista on voimassa, mitä eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 4 §:ssä (824/1990) säädetään.

4 §

Taloudellisten suhteiden rajoittamisesta Sierra Leoneen on tämän asetuksen lisäksi voimassa, mitä siitä säädetään neuvoston asetuksessa (EY) 2465/97 tiettyjen taloussuhteiden katkaisemisesta Sierra Leoneen.

5 §

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Vt. ulkoasiainministeri, Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.