Säädökset alkuperäisinä: 1997

1000/1997
Laki eläintautilain 11 §:n kumoamisesta
999/1997
Laki lääkelain muuttamisesta
998/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vasikoiden aikaistetun teurastuksen palkkiosta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
997/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merkkipiireistä sekä suurimmista sallituista poromääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 §:n muuttamista
996/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista
995/1997
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
994/1997
Asetus Lemströmin kanavan luovuttamisesta Ahvenanmaan maakunnalle
993/1997
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
992/1997
Laki rikoslain 45 luvun 25 §:n muuttamisesta
991/1997
Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta
990/1997
Asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
989/1997
Asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
988/1997
Asetus valtiovarainministeriöstä
987/1997
Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta
986/1997
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa
985/1997
Asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
984/1997
Asetus oikeuskanslerinvirastosta
983/1997
Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön muuttamisesta
982/1997
Laki rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
981/1997
Laki ilmailulain muuttamisesta
980/1997
Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta
979/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä
978/1997
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
977/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
976/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
975/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
974/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
973/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
972/1997
Asetus sähkömarkkinakeskuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
971/1997
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
970/1997
Asetus kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta annetun asetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta
969/1997
Asetus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
968/1997
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
967/1997
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
966/1997
Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
965/1997
Liikenneministeriön päätös televerkkojen ja teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä annetun päätöksen muuttamisesta
964/1997
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
963/1997
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
962/1997
Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä
961/1997
Valtioneuvoston päätös heksakloorietaanin käytön rajoittamisesta
960/1997
Asetus Uzbekistanin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
959/1997
Asetus Latvian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
958/1997
Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä
957/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen indeksilukujen vahvistamisesta
956/1997
Työministeriön päätös työhallinnon maksullisista suoritteista annetun työministeriön päätöksen muuttamisesta
955/1997
Asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, 12 §:n muuttamisesta
954/1997
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
953/1997
Asetus eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
952/1997
Asetus puolustusministeriöstä
951/1997
Asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä allekirjoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.