Säädökset alkuperäisinä: 1997

1050/1997
Asetus koulutussuunnittelun neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
1049/1997
Asetus Valtion kiinteistölaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1048/1997
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta
1047/1997
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1046/1997
Asetus maan jakamisesta maanpuolustusalueisiin ja niiden alaisiin sotilaslääneihin
1045/1997
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
1044/1997
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1043/1997
Valtioneuvoston päätös virastojen sineteistä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 ja 10 §:n muuttamisesta
1042/1997
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1998
1041/1997
Asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1040/1997
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1039/1997
Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta
1038/1997
Laki vapaaehtoisten lisäeläkejärjestelyjen tasa-arvoistamisesta
1037/1997
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 25 §:n 4 momentin kumoamisesta
1036/1997
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
1035/1997
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta
1034/1997
Sisäasiainministeriön päätös kokeiluhätäkeskusten maksullisista suoritteista
1033/1997
Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta
1032/1997
Laki asumistukilain muuttamisesta
1031/1997
Laki torjunta-ainelain 7 §:n muuttamisesta
1030/1997
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
1029/1997
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1028/1997
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1998
1027/1997
Laki valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta
1026/1997
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1025/1997
Laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta
1024/1997
Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta
1023/1997
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
1022/1997
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa valtion Koitajoessa omistama koskiomaisuus Imatran Voima Osakeyhtiölle annetun lain kumoamisesta
1021/1997
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 4 ja 67 a §:n muuttamisesta
1020/1997
Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1019/1997
Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
1018/1997
Asetus kihlakunnanvirastosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1017/1997
Asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1016/1997
Asetus Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta
1015/1997
Asetus kihlakunnansyyttäjästä
1014/1997
Laki kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1013/1997
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1012/1997
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1011/1997
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1010/1997
Laki käräjäoikeuslain 12 §:n muuttamisesta
1009/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös emakoiden lukumäärän perusteella vuodelta 1997 maksettavasta kansallisen tuen määrästä
1008/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevan yksikkömäärän rajoittamisesta
1007/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös poikkeuksesta sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen
1006/1997
Valtioneuvoston päätös valtion osallistumisesta maaseudun kehittämistoimenpiteiden tukemiseen Merenkurkku-MittSkandian, Pohjois-Kalotin sekä Suomen ja Ruotsin saariston INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa
1005/1997
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1998
1004/1997
Asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:ssä tarkoitetun kertoimen julkaisemisesta vuodelle 1998
1003/1997
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
1002/1997
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
1001/1997
Laki lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.