Säädökset alkuperäisinä: 1997

1100/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetettavista kaasusäiliöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1099/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1098/1997
Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen muuttamisesta
1097/1997
Asetus ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1096/1997
Asetus vakausasetuksen muuttamisesta
1095/1997
Asetus öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen muuttamisesta
1094/1997
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 60 §:n muuttamisesta
1093/1997
Asetus nestekaasuasetuksen muuttamisesta
1092/1997
Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta
1091/1997
Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta
1090/1997
Asetus turvatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1089/1997
Asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1088/1997
Asetus esiintyvien taiteilijoiden eläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
1087/1997
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen 10 §:n muuttamisesta
1086/1997
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 10 §:n muuttamisesta
1085/1997
Asetus eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkeasetuksen muuttamisesta
1084/1997
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1083/1997
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1082/1997
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1998 perittävästä maksusta
1081/1997
Laki työllisyyslain 6 §:n muuttamisesta
1080/1997
Laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta
1079/1997
Laki kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1078/1997
Verohallituksen päätös vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1077/1997
Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
1076/1997
Rahoitustarkastuksen työjärjestyksen muuttaminen
1075/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan Unitan taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa
1074/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatiloille myönnettävästä kirjanpitoavustuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta
1073/1997
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä kirjanpitoavustuksesta
1072/1997
Asetus venäläisten yhteisöjen osallistumisen jatkumisesta kalanviljelytoimenpiteisiin Inarijärven kalakantojen säilyttämiseksi Venäjän kanssa tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1071/1997
Laki Postipankki Oy:stä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1070/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1069/1997
Opetusministeriön päätös ulkomailla toimivien peruskoulua vastaavien yksityiskoulujen yksikköhintojen määräämisperusteista annetun opetusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1068/1997
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1067/1997
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudettavista tuottoperusteista
1066/1997
Asetus tilastokeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1065/1997
Asetus Suomen Punaisesta Rististä
1064/1997
Liikenneministeriön päätös ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1063/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen maksun ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1994 aiheutuneen vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1998
1062/1997
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 6 §:n muuttamisesta
1061/1997
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen 6 §:n muuttamisesta
1060/1997
Laki yrittäjien eläkelain 5 §:n muuttamisesta
1059/1997
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 §:n muuttamisesta
1058/1997
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1057/1997
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1056/1997
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta
1055/1997
Valtioneuvoston päätös pellon metsittämistä koskevasta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1054/1997
Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista vuonna 1997
1053/1997
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista vuonna 1997
1052/1997
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen 8 §:n muuttamisesta
1051/1997
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.