Säädökset alkuperäisinä: 1997

1150/1997
Laki opintokeskuslain 23 §:n muuttamisesta
1149/1997
Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 12 ja 28 §:n muuttamisesta
1148/1997
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1147/1997
Valtioneuvoston päätös eräiden maaseudun kehittämishankkeiden avustamisesta Euroopan aluekehitysrahaston tuella
1146/1997
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1998
1145/1997
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta
1144/1997
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista
1143/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1142/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1141/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1140/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1139/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 1998
1138/1997
Asetus erikoissairaanhoidon tasausjärjestelmän toteuttamisesta lääkekustannuksiin
1137/1997
Laki erikoissairaanhoitolain 56 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1136/1997
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1135/1997
Laki lääkelain 66 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1134/1997
Laki lääkelain 58 §:n muuttamisesta
1133/1997
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1132/1997
Laki työturvallisuuslain 9 §:n muuttamisesta
1131/1997
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
1130/1997
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen lykkäyksen ehdoista
1129/1997
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1128/1997
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1127/1997
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1126/1997
Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1125/1997
Asetus Alankomaiden kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1124/1997
Laki Alankomaiden kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1123/1997
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1122/1997
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1121/1997
Valtioneuvoston päätös tuottajaryhmien ja niiden liittojen tunnustamisesta ja tukemisesta
1120/1997
Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1119/1997
Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
1118/1997
Laki vientitakuulain muuttamisesta
1117/1997
Laki opintotukilain muuttamisesta
1116/1997
Laki eräiden valtion oppilaitoskiinteistöjen luovuttamisesta eräille kuntayhtymille
1115/1997
Laki valtakunnanoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1114/1997
Laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1113/1997
Laki Suomen Hallitusmuodon 49 ja 59 §:n muuttamisesta
1112/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen perustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1111/1997
Asetus ammattioppilaitoksista annetun asetuksen 58 §:n muuttamisesta
1110/1997
Asetus ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen n:o 7/94 eräiden määräysten hyväksymisestä ja päätöksen soveltamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta annetun lain voimaantulosta lain 530/1994 5 §:n osalta
1109/1997
Laki sosiaalihuoltolain 27 b §:n muuttamisesta
1108/1997
Laki Teknillisen tarkastuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
1107/1997
Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta
1106/1997
Laki ennakkoperintälain 60 §:n muuttamisesta
1105/1997
Laki verohallintolain muuttamisesta
1104/1997
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1103/1997
Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1102/1997
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
1101/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös paineastia-asetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.