Säädökset alkuperäisinä: 1997

1200/1997
Asetus Brasilian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1199/1997
Laki Brasilian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1198/1997
Laki kuntalain 5 §:n muuttamisesta
1197/1997
Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan
1196/1997
Kuntajakolaki
1195/1997
Asetus Arabiemiraattien liiton kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1194/1997
Laki Arabiemiraattien liiton kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1193/1997
Valtiovarainministeriön päätös JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta
1192/1997
Valtiovarainministeriön päätös Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1191/1997
Valtioneuvoston päätös öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon
1190/1997
Valtioneuvoston päätös saaristokuljetusten tukemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1189/1997
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1188/1997
Asetus väliintulosta aavalla merellä muista aineista kuin öljystä johtuvissa pilaantumistapauksissa tehdyn vuoden 1973 pöytäkirjan liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1187/1997
Asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1186/1997
Asetus patenttiyhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1185/1997
Asetus Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1184/1997
Asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1183/1997
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
1182/1997
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa
1181/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1180/1997
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1179/1997
Opetusministeriön päätös Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1178/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsälain soveltamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1177/1997
Valtiovarainministeriön päätös Alvar Aallon ja arkkitehtuurin juhlarahasta
1176/1997
Sisäasiainministeriön päätös julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1175/1997
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
1174/1997
Asetus yritystukineuvottelukunnasta
1173/1997
Kiinteistörahastolaki
1172/1997
Luettelo kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 1998
1171/1997
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 1998
1170/1997
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1169/1997
Asetus geologian tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1168/1997
Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1167/1997
Asetus metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1166/1997
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
1165/1997
Asetus eräiden rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta
1164/1997
Asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1163/1997
Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1162/1997
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
1161/1997
Laki alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta
1160/1997
Laki rakennuslain 18 §:n muuttamisesta
1159/1997
Maakuntajakolaki
1158/1997
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
1157/1997
Asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
1156/1997
Asetus Suomen FAO-toimikunnasta
1155/1997
Asetus valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua suoritettavan taloudellisen tuen myöntämisestä ja maksamisesta annetun asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1154/1997
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
1153/1997
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1152/1997
Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä
1151/1997
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.