Säädökset alkuperäisinä: 1997

1250/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi
1249/1997
Asetus merenkulkulaitoksesta
1248/1997
Laki merenkulkulaitoksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1247/1997
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
1246/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1245/1997
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1244/1997
Liikenneministeriön päätös ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä
1243/1997
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
1242/1997
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1241/1997
Laki laitteiden energiatehokkuudesta
1240/1997
Laki leimaverolain 51 §:n muuttamisesta
1239/1997
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1238/1997
Laki varallisuusverolain 5 §:n muuttamisesta
1237/1997
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
1236/1997
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
1235/1997
Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain 14 ja 15 §:n kumoamisesta
1234/1997
Laki osuuspankkilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1233/1997
Laki osuuspankkilain muuttamisesta
1232/1997
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
1231/1997
Laki liikepankkilain muuttamisesta
1230/1997
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
1229/1997
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1228/1997
Laki rikoslain 29 luvun 1 §:n muuttamisesta
1227/1997
Asetus onnettomuuksien tutkinnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1226/1997
Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1225/1997
Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1224/1997
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 45 §:n muuttamisesta
1223/1997
Asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta
1222/1997
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1221/1997
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta
1220/1997
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta
1219/1997
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1218/1997
Laki konkurssisäännön muuttamisesta
1217/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa käytettävistä makeutusaineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1216/1997
Ulkoasiainministeriön päätös kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevaan yleissopimukseen liittyvien tehtävien hoitamisesta
1215/1997
Asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta
1214/1997
Asetus sotilaskurinpitoasetuksen muuttamisesta
1213/1997
Laki petoeläinten tappamien porojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta
1212/1997
Laki kalastuslain muuttamisesta
1211/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkkeiden tukkuhintojen tarkistamisesta
1210/1997
Valtioneuvoston päätös sairausvakuutuslain 5 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista lääkkeistä
1209/1997
Valtioneuvoston päätös tiettyjä kloorattuja liuottimia koskevista kielloista ja rajoituksista
1208/1997
Valtioneuvoston päätös syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista
1207/1997
Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1206/1997
Laki vuodelta 1998 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta
1205/1997
Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1998
1204/1997
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1203/1997
Verohallituksen päätös vuonna 1998 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1202/1997
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1201/1997
Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.